Skatteregler

Generella skatteregler för klass- och lagförsäljning 

Informationen på den här sidan finns som vägledning för att läsa vidare på skatteverket.se. Eventuella skillnader mellan vår information och aktuella skatteregler beror av löpande utveckling hos Skatteverket. I alla enskilda fall är Skatteverket den myndighet som tolkar lagen och beslutar i era skatterelaterade ärenden.

Beroende på om ni säljer för laget eller för klassen gäller olika regler inom skattelagstiftningen. Utgångspunkten är att du som förälder, lagledare eller skolledare först köper produkter från lag- och klassförsäljningsföretaget. Sedan säljer du vidare produkterna till annan person där produkterna nu antingen är dina, föreningens eller skolans. Pengarna ni tjänar in, minst 36% av försäljningsbeloppet till kund, berörs på något sätt i skattelagarna.

Det första steget i försäljningsprocessen, försäljningen som klass- och lagförsäljningsföretaget gör till er, lyder under konsumentköplagen. I och med att du beställer företagets produkter från distans (via email, telefon och internet) gäller även lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).

Villkor för att du ska kunna sälja 

Klass- ock lagförsäljningsföretaget hjälper föreningar och skolklasser att tjäna pengar, ideellt och utan vinstsyfte, där intäkten går till att bekosta den normala verksamheten inom skolan eller föreningen. Företaget bedriver inte försäljning där privatpersoner arbetar åt företaget. Detta innebär därmed att företaget inte gör skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter åt den som säljer.

Inkomstskatteregler när ni tjänar pengar till laget eller föreningen

Inom skattelagstiftningen finns regler för ideella, allmännyttiga föreningar. Bedriver ditt lag eller förening verksamheten ideellt, dvs som fritidsintresse och utan ekonomisk intresse av vinning gäller att inkomsterna vid kak-, kläd-, salamiförsäljningen eller liknande är skattefria. Läs om detaljerna på Skatteverket. Se klipp från Skatteverket nedan

” Skattefria rörelseinkomster
Allmännyttiga föreningar är undantagna från skattskyldighet för vissa rörelseverksamheter, nämligen sådana som

  • har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller
    • av hävd — sett för landets föreningsliv i stort — har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Samlar ni pengar för att finansiera utrustning till träningen (fotbollar, målställning, trapetser, etc) eller deltagande i tävling (turnering, cup) är detta naturligt knutet till de allmännyttiga ändamålen. Kak-, grillkol- eller tulpanförsäljning är av hävd en verksamhet som under årtionden har utnyttjats inom landets föreningsliv som finansieringskälla för ideella organisationer.

Moms vid försäljning inom föreningen

Givet att er förening inte är skyldig att betala inkomstskatt ska ni heller inte redovisa eller deklarera moms.

 Klipp från Skatteverket:

”Det är bara ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet som kan vara skattskyldiga till moms och ha avdragsrätt för ingående moms. Om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt räknas inte föreningens verksamhet som ekonomisk.”

Läs mer på Skatteverket

Skattefria rörelseinkomster

Inkomstskatt – ideella föreningar

Vad är en allmännyttig förening?

Moms för ideella föreningar

 

 

Inkomstskatteregler när ni tjänar pengar till skolklassen

När ni tjänar pengar till klassen, för en skolresa eller en gruppaktivitet som kostar pengar behöver ni betänka de relevanta skattereglerna.

Om skolan är betalningsmottagare

När en grundskola eller gymnasieskola gör inköpet av kakorna gäller vissa enkla regler som är applicerbar för kokosboll-, bröd- och godisförsäljning. Det är för skolan som eleven säljer varje kakburk till privatpersonen (t ex din granne) och ingen särskild skatteadministration behövs för din klass. Skolan sköter bokföringen i enlighet med gällande lagar. Kakförsäljningsverksamheten är inom ramen för elevens utbildning och skolan kan använda pengarna fritt för skolresor eller liknande ändamål.

Om en förälder är betalningsmottagare

När en elevs förälder gör inköpet av kakorna gäller skatteregler för privatpersoners inkomstdeklaration. Tulpan-, godis- eller klädförsäljningen bedrivs vid enstaka tillfälle i syfte att tjäna ihop pengar för att finansiera en skolresa. Föräldern som skattetekniskt säljer vidare kakorna till barnet/ungdomen för inköpspris gör ingen vinst och har ingenting att deklarera. Föräldern agerar i rollen som arbetsgivare och barnet eller ungdomen som säljer gör en vinst. Följande regler gäller:

Vinst, ersättning under 1 000 kr:              

  • du som arbetsgivare/förälder gör inte skatteavdrag, betalar inte arbetsgivaravgifter, lämnar ingen kontrolluppgift
  • barnet/ungdomen deklarerar beloppet i sin årliga deklaration

Vinst, ersättning mellan 1 000 – 10 000 kr:         

  • du som arbetsgivare/förälder gör inte skatteavdrag, betalar inte arbetsgivaravgifter, men lämnar kontrolluppgift
  • barnet/ungdomen deklarerar beloppet i sin årliga deklaration

Privatpersoner som har inkomster under 18 739 kronor betalar ingen inkomstskatt (år 2016).

 

Läs mer på Skatteverket

Skatteregler för att anlita en privatperson

Så beskattas din lön

Skatteregler vid ersättningar till skolklasser